Wiskunde Dienssentrum

Die wiskunde dienssentrum het in 2013 amptelik geopen en bestaan uit praktiese voorbeelde en instrumente wat op ‘n daaglikse basis deur ons leerders benut word. Die leerders van vandag leer al hoe meer deur illustrasies en poog ons om wiskunde makliker te maak deur hulle toe te rus vir die toekoms.

De Morgan deel die volgende: “The moving power of mathematical invention is not reasoning but imagination.”

Wanneer die personeel gedurende onderrigtyd moeilike konsepte behandel, word dit in die wiskunde dienssentrum fisies op ‘n kreatiewe wyse gedemonstreer. In hierdie tydperk kan personeel leerders identifiseer wat nie die werk verstaan nie. Individuele aandag word aan daardie spesifieke leerders gegee en daardeur verseker ons dat elke leerder wiskunde onder die knie kry.

Die wiskunde dienssentrum se leuse is:  Niemand doen enigiets met geesdrif en motivering tensy hy/sy daarby betrokke is nie. Die stelling is ons doelwit!