Vrae en Antwoorde

1.       Hoe beveilig Laerskool Elarduspark ons kinders?

‘n Volledige terreinplan met dienspunte word aan elke personeellid voorsien.  Personeel word ingedeel volgens spanne, en hou dan toesig voor skool en tydens pouse.  Enige beserings moet by Me N Cronje aangemeld word by die kantoor.  Ernstige voorvalle word by Mnr G van der Merwe gerapporteer.  Verslag van ernstige beserings wat plaas moet gehou word (ten minste 2 ooggetuies).  Verslae moet beskikbaar wees en ‘n GDE-Beseringsvorm moet voltooi word.

Gebeurlikheidsplan

In geval van ‘n noodsituasie is daar voorsiening gemaak vir die beskerming van ons kinders, personeel en werkers verbonde aan ons skool.

‘n Gebeurlikheidsplan behels die moontlikhede om georganiseerd te kan optree en alle beskikbare middele, mannekrag en fasiliteite gekoördineerd en doelgerig te kan aanwend om sodoende ‘n terreuraanslag en ook die gevolge van ‘n ramp so effektief moontlik te hanteer.  Daar is ook personeel wat die Noodhulpkursus voltooi het en wat te volle opgelei is om noodsituasies te kan hanteer.

 

Sekuriteit

Daar word daagliks sekuriteitswagte by elke hek geplaas. Dit word deur Bull Security hanteer.