Uit die pen van die Hoof

Pen van die Hoof 2 van 2020

Parkering voor skoolhekke en binne die skoolterrein

Ons skoolterrein se parkering binne die skoolterrein is baie beperk en soos wat ons skool groter word ontstaan daar meer logistieke probleme soggens en smiddae as kinders op en af gelaai word.  Ons het gedurende 2019 bolders aangekoop, geel geverf en voor strategiese hekke geplaas waar leerders spasie moet hê om te beweeg.  Daar is egter nog steeds ouers wat die geel lyne en bolders verontagsaam en binne in die geel lyne parkeer. Ons versoek u vriendelik om nie binne die bolders en geel lyne te parkeer nie sodat leerders genoeg spasie het om veilig na hulle wagtende ouers te beweeg.

Verder versoek ons u om nie teen die skool se palisade heining te parkeer nie want dan moet leerders agter u voertuig om stap in die pad, wat ‘n verdere risiko ten opsigte van veiligheid veroorsaak.

Graad R veiligheid

Sedert die begin van die jaar is daar baie gefokus op veiligheid by skole en skool kampe. Aangesien ons ‘n openbare skool is en volgens die Gauteng Departement van Onderwys se regulasies moet optree, moet risiko’s deurentyd geïdentifiseer word en verbeter word.  Risiko’s is by ons Graad R - sentrum geïdentifiseer en ons gaan die probleem aanspreek. Toegangsbeheer sal eersdaags met rolhekke vanaf Versterstraat beheer word ter wille van leerders se veiligheid.  Ons kan dus nie meer toelaat dat die Graad R - sentrum as ‘n deurgang gebruik word nie.

Grondslagfase uitkomtyd

Dankie, vir die ouers wat gehoor gegee het aan ons versoeke om u Gr 1 - Gr 3 kind rustig te hou sodra u hulle na die skooldag om 13:10 kom afhaal het. Ons ervaar egter nog uitdagings in hierdie tydperk tot 13:45 aangesien baie ouers voor klasse staan en gesels en hulle kinders rond hardloop en skree.  Die Gr 4 tot Gr 7 - leerders is nog besig met onderrig en word hulle benadeel deur die ontwrigting.  Ons versoek weereens dat indien u vir u Gr. 4 – Gr. 7 kind wag u op die sement pawiljoen of hokkieveld sal wag.

Optrede teenoor onderwys personeel

Ek verwag van personeel om leerders te alle tye met respek te behandel ten spyte van die feit dat hulle onder groot druk moet funksioneer. Onderwysers staan in die middel van die Departement, leerders, ouers en die skoolbestuur terwyl hulle hul dagtaak met groot ywer en entoesiasme moet vervul.

Dit gebeur egter dat onderwysers deur ouers verbaal aangeval word en dit nog ten aanskoue van ander.  Dit sal nie geduld word nie.  Onderwysers is ook net mense en maak foute soos enige ander mens. Dit is ook die persoon wat nou saam met u kind moet werk en u sal nie daarvan hou as iemand so met u of u kind praat nie. Personeel mag nie frustrasies op enige kind uithaal nie en dus verwag ek dit ook vanuit ouer geledere.

Indien u ongelukkig is oor ’n saak moet u asseblief ’n afspraak maak met die betrokke onderwyseren die saak op ‘n volwasse wyse hanteer.

Volg asb. die lynfunksie:

1.    Bespreek die saak met die betrokke onderwyser op ’n volwasse manier.

2.    Graadhoof/vakhoof

3.    Departementshoof

4.    Adjunkhoof

5.    Skoolhoof

Alhoewel my deur altyd oop is vir ouers vind ek dat die saak alreeds deur middel van gesprek vroeër opgelos kon word.

Tot volgende keer

Mnr Toy Human