Tennis

Filosofie

Laerskool Elarduspark poog om soveel moontlik leerders die geleentheid te bied om Tennis te speel.  Daarom word die hoeveelheid spanne wat ingeskryf word vir die Liga bepaal deur die aantal leerders wat wil speel.
 

Deelname aan Toernooie

In die derde kwartaal neem die Top seuns en dogters aan 'n Tennistoernooi deel.  Wat dien as voorbereiding vir die Super 12-Tenniskompetisie.  Die Super 12-Tenniskompetisie vind ook in die derdekwartaal plaas.

In die vierde kwartaal word die Lardie Geslote Tenniskampioenskappe gehou.  Hiervolgens word ons ranglys vir die volgende jaar saamgestel, en ontdek ons ook baie nuwe talent.  Direk na die toernooi en in die tweede kwartaal kry die spelers geleentheid om daagwedstryde te speel om sodoende hulle plek op die ranglys te verbeter.

 

Afrigting

Tennis is ‘n baie gespesialiseerde sport en om elke leerder die geleentheid te gun om sy/haar volle potensiaal te bereik, word daar van buite afrigting gebruik gemaak.

 

Junior Tennisklub

Daar is ook met 'n Junior Tennisklub begin vir nuwe spelers van Gr.1-3.  Geleentheid word gebied vir spelers om in die oggende voor skool of sommige middae afrigting te ontvang.  Volle inligting word aan die begin van elke jaar in 'n omsendskrywe aan die leerders deurgegee.

 

Ligas -  Tye en Ouderdomme

Die ligas word in twee ouderdomsgroepe verdeel.  Daar is ‘n  0/11 en ‘n Oop Liga.  Leerders in die Junior Fase wat potensiaal toon kan reeds in die 0/11 Liga speel en leerders wat 14 word in die jaar, kan ook nog aan die Ligas deelneem.

Ligas vind plaas in die eerste en derde kwartaal.  Alle ligawedstryde word op Maandae gespeel.  Elke span word aan ‘n personeellid  toevertrou wat die leerders na en van elke wedstryd vergesel.

 

Kleredrag

Die leerders speel met die skool se veeldoelige hempie en broeke/rompie.
 

Prestasies

Laerskool Elarduspark lewer konstant uitstaande tennisspelers op.  Vir die afgelope aantal jare het ons gereeld spelers wat verkies word vir die Gauteng-Noord Tennis-span.  Ons het ook al ‘n hele paar spelers gehad wat in die SA-span opgeneem is.  Een van ons vorige leerders,  is al vir 7 jaar verkies as Junior Springbok en pryk sy naam ook op die Junior Wêreldranglys.

As span presteer die Lardies uitstekend en was ons al algeheel 2de by die Super 12-Tennis Kompetisie.