Tegnologie

Benaderingswyse

Tegnologie behels die sinvolle verwerwing en integrasie van vaardighede, kennis en waardes in die toepassing van verskillende tegnologie prosesse, wat nodig is om probleme op te los ten einde menslike vermoëns uit te brei.

Vak-aktiwiteit

Kwartaal 1

Meganiese Stelsels en Beheer
Ontwerpproses
Kommunikasie Vaardigheid
Ondersoek Vaardigheid
Formele Assessering          *           Mini Pat 70% (Hefbome, Koppelings,Hedroulika
Pneumatika)                        *           Kwartaal Toets 30% 

Kwartaal 2

Strukture
Soorte Strukture
Formele Assessering          *           Mini Pat 70% (Raamstrukture)
                                               *           Kwartaal Toets 30%

Kwartaal 3

Elektriese Stelsels en Beheer/Strukture en Meganismes
Stroombane
Elektromagnete
Hefbome
Formele Assessering          *           Mini Pat 70% (Strukture en Elektrisiteit/
Krukke en Katrolle)            *           Kwartaal Toets 30%

 

Kwartaal 4

Prosessering
Voedselsoorte
Tekstiel
Verpakking
Noodskuilings
Inpak van Tegnologie
Inheemse Tegnologie         
Formele Assessering           *           Mini Pat 100%                                                         
Bevorderingspunt                *           Jaarpunt  40%
                                                *          Finale Eksamen 60%