Sosiale Wetenskap

Kurrikulum

Die vak Sosiale Wetenskap bestaan uit twee vakinhoude naamlik:  Geskiedenis en Geografie wat van Gr. 4-7 onderrig word.

Sosiale Wetenskap se doelwit is om geleenthede vir elke leerder te skep en om met nuwe, sowel as kritiese oë na die wêreld te kyk.  Om leerders bekend te stel aan ‘n wêreld anders as waaraan hul gewoond is.

Sosiale Wetenskap is ‘n vak wat leerders help om kennis op te doen van die verlede, die hede en die toekoms.  Voorgeskrewe handboeke en ander bronne word gebruik van Gr. 4-7.
 

Benaderingswyse

Leerders word gelei om te kan spekuleer, te redeneer, te selekteer, kreatief te dink, na te vors en om vrae te beantwoord.  Dit is ‘n ongelooflike interessante vak wat leerders se persepsie verbreed op elke moontlike gebied. 
 

Vak-aktiwiteite

Leerders doen deur die jaar projekte, navorsing, take, kreatiewe werk en aktiwiteite wat verwoord word met twee formele toetse in Geskiedenis sowel as Geografie.

‘n Formele toets word in die tweede kwartaal geskryf en ‘n formele eksamen in die vierde kwartaal.