Skooltye

Gr. 1 – 3: (Neem asb kennis dat die skool vanaf Ma 29 Jan om 13:10 uitkom virGr.1-3 leerders en nie 13:15 Nie)

Maandae tot Vrydae – 07:30 tot 13:10

Gr. 4 – 7

Maandae tot Donderdae – 07:30 tot 13:45 (Vrydae – 07:30 tot 13:15)