Senior Koor

Doel

Die doel van die aktiwiteit is om die sangtalent van leerders te ontgin en te ontwikkel. Aangesien dit ons missie is om leerders holisties te ontwikkel, is die kooraktiwiteit van onskatbare waarde, aangesien buiten die sang, die kind se dissipline, deursettings-vermoë en uithouvermoë aanleer. Selfvertroue en selfbeeldontwikkeling vind deurgaans plaas want leerders kry geleentheid om voor ‘n gehoor op te tree en om sukses te behaal.
 

Organiseerders

Koorleier:                   Me. Elize Eloff
Begeleidster:             Me. Hanneline de Bruin
Koördineerders:        Me. Lizel Smit
 

Oudisies

Die Senior Koor bestaan uit Gr. 4-7  leerders.
Oudisies vind plaas gedurende die laaste week van die derde kwartaal.
Die koorjaar strek vanaf Oktober - September

Oefendae en tye

Oefening vind plaas op Maandae (14:00-15:00) en Woensdae (17:00-18:00)
Addisionele oefentye voor belangrike kompetisies word vroegtydig deurgegee.

Kostes

Gedurende die eerste kwartaal vind die koorkamp plaas en kostes word jaarliks deurgegee.

Jaareind-afsluitingsfunksie - kostes word jaarliks deurgegee.

Deelname

Super 12- Koorkompetisie
ATKV Applous Koorkompetisie
Kunswedstryde of soortgelyke kompetisies
Koorfeeste
Optredes saam met kunstenaars (bv. Foyer produksie jaarliks)
Enige skool kultuur-aktiwiteite
Kerkoptredes
Funksies
 

Kleredrag

Dogters:

  • Die koordrag bestaan uit ‘n koorbaadjie en swart langbroek
  • Swart skoolskoene met swart kouse.
  • Hare gevleg en lint wat skool verskaf.

Seuns:

  • Die koordrag bestaan uit 'n koorbaadjie en swart langbroek
  • Swart skoolskoene  met swart kouse.
  • Hare kort en netjies gekam.

 

Informele Koordrag vir dogters en seuns:

  • Donker blou lang denim met netjiese wit seiltekkies en seuns veeldoelige hempie (beskikbaar by uitrusters en Lardie Klerewinkel)
  • Indien koud:  Skool Blou Drymac.

Meriete-erkenning

Aangesien koor 'n jaaraktiwiteit is, sal meriete toekennings gemaak word op grond van deelname, prestasie tydens Super 12 en ander kompetisies asook aantal jare bywoning.
 

Prestasies

Ons koor behaal jaarliks uitstekende prestasie op gebiede soos Super 12 Koorkompetisie, ATKV Applous en kunswedstryde.
 

Lardies aan die woord

Die koor is baie lekker.  Ons kamp elke jaar, waar ons nuwe liedjies leer en het ook baie pret. Ons oefen baie hard en geniet dit veral om op te tree en die mense klap hande vir ons.

Ons gebruik ons talent om mense mee te vermaak en is trots om ons skool se beeld met koorsang uit te bou!