Naskoolsentrum

Doel

Ons streef daarna om veilige versorging vir u kind te bied, terwyl hy/sy huiswerk doen, of besig is met buitemuurse aktiwiteite.

Daar is geen strate om oor te steek of vervoerprobleme nie, aangesien ons aan die skoolterrein grens. Met ons lieflike koeltebome en groot speelplek kan u kind ook net lekker ontspan en speel.

Ons bied ook die geleentheid vir kinders om met ’n opgeleide berader te gesels. Een tot een gesprekke en konfidensialiteit is vir ons van uiterse belang. Dit bring mee dat daar ’n baie goeie verhouding tussen ons en die kinders is.

Studieklasse  

Ons studieklasse is vir ons van uiterste belang. Indien ’n kind sy of haar kant bring, kan hy die aand saam met sy ouers spandeer, aangesien ons al die huiswerk op die huiswerkblad doen.

Ons werk as span saam met die skool en hulle personeel, leerders se werk word gedoen dienooreenkomstig die behoefte van die skool/klas juffrou. 

Die kinders is in graad verband ingedeel in ’n lokaal met ’n ‘juffrou’. Daar is bepaalde studietye, maar die hele middag is beskikbaar indien ’n kind buitemuurse aktiwiteite het en nie die betrokke tyd in die studieklas kan wees nie.

Personeel

Ons dames is opgeleide onderwyseresse, wakker, oplettend en baie positief.Me Sougn
ét Barkhuizen
Sentrumhoof
naskool@lardies.co.za


Me Susan van Rhyn
Gr. 1
 


Me Elizma Nel
Gr. 1
 


Me Marietjie van Staden
Gr. 1
 Me Magda van Tonder

Gr. 6Me Isabelle Louwrens
ToesigMe Annisië van Zyl
Gr. 2Me Renate Nieuwenhuys
Toesig

Me Ronel Heymans
Gr. 5Me Waldie Myburg
Gr.  7

Me Renay Ramus
Gr. 4

Me Belinda van Niekerk
Gr. 3

Me Maureen van der Westhuizen
Gr. 5

Me Mari Janse van Rensburg
Gr. 2

 

 

 

Toesig

Isabelle Louwrens
Renate Nieuwenhuys

Daaglikse toesig - buitemuurs-aktiwiteite kontrole by die hek.

Tye    

Weeksdae  - 13h15 – 17h30
Skoolvakansie  - 6h30 – 17h30
Ons is gesluit tydens die Desembervakansie.

Kostes          

Die registrasiefooi is R705.  Maandelikse fooi van R705 vir 11 maande.

Benodigdhede

Elke kind moet sy/haar eie skryfbehoeftes bring, sodat die huiswerk gedoen kan word.

Etes               

Klink die onderstaande skakel om meer uit te vind i.v.m. etes by die Naskool vir 2017

Inskrywingsvorm 2017Navrae          
     

Elarduspark Naskoolsentrum

Versterstraat 627                                                                                                   

Elarduspark                                                                                                            

0181 

 

Sel: 012 345 1485

E-pos: naskool@lardies.co.za