Stella Musica Musieksentrum

Doel

Musiek is groot pret en dra by tot die leerder se fisiese ontwikkeling, konsentrasie en intellektuele vermoëns. Dit is medies bewys dat ‘n sekere deel van die brein net kan ontwikkel as hy/sy musiek neem.  Musiek dra ook by tot die fynmotoriese ontwikkeling en hand-oog koördinasie. Kom word deel van die pret en kry al die ander byvoordele van ‘n gesonde ontwikkelingspakket.

Individuele onderrig word in die volgende instrumente aangebied: 

Klavier, Klawerbord, Kitaar, Ukelele, Viool, Blokfluit, Dwarsfluit, Sang, Dromstel, Trompet en Saksofoon.

Gespesialiseerde Teorie tot en met graad 8, sowel as algemene gehooropleiding word ook aangebied.

Die Sentrum bied ook Musiek as Skoolvak aan vanaf graad 8-12, volgens die CAPS sillabus.  Ons bied ook ‘n oorbruggingskursus aan vir leerders wat musiek op Universiteit wil gaan studeer, maar wat nie daarvoor kwalifiseer nie, omdat hulle nie musiek as vak op Skool geneem het nie.

 Ons gaan ook hierdie jaar begin met musiekwaarderingsgroepe waarin ons saam gaan luister en gesels oor ‘n komponiste, ligte musiek en jazz.

Onderwysers

Hoof van Musieksentrum Marna Viljoen
Administratiese Beampte Ronel Blom
Teorie onderwyseres Marna Viljoen
Klavier- en Klawerbordonderwyseresse Nadia Cowley, Adri de Vos, Corrie Kleynhans & Sylvia Wessels
Vioolonderwyseres Frieda Janse van Rensburg & Adri de Vos
Blok- en Dwarsfluitonderwyseresse Hannalie Claassen & Reneé Hartzenberg
Sangonderwyseres Luigia Casaleggio & Lucia Poggenpoel
Saksafoononderwyseres Samantha de la Harpe
Kitaaronderwyseres Rohan Lourens, Marietjie Steenkamp, Rudi Kleingeld & Stefan Haasbroek
Ukelele onderwyser Rohan Lourens & Rudi Kleingeld

 

Lesse

Ten minste 38 lesse word per jaar gegee. Lesse geskied na skool in die musieklokale onder die pawiljoen op die skoolterrein. Onderwysers is nie aanspreeklik vir ekstra lesse indien leerders nie lesse bywoon nie.
 

Fooie

Vir ‘n uiteensetting van die fooie, kontak Marna Viljoen by 082 739 0185.

Lesse is vooruitbetaalbaar voor of op die 7de van elke kalendermaand. Die beleid van geen geld, geen lesse, sal streng toegepas word. Die hele jaar se fooie is in 11 maande ingedeel en is betaalbaar vanaf begin Januarie tot begin November. Dit sal waardeer word indien u die rekening deur middel van Internet of Debietorder kan vereffen.
 

Beëindiging van lesse

Lesse moet skriftelik beëindig word. ‘n Maand kennisgewing is noodsaaklik. Indien u nie hieraan voldoen nie sal die volle maand se fooi gehef word, met of sonder lesse. Leerders wat net vir ‘n spesifieke maand lesse beëindig, sal weer moet registreer en die volle administrasiefooi betaal.  
 

Deelname

Leerders kan opsioneel deelneem aan eksterne Eisteddfods, Kunstefeeste en Eksamens.  Optredes word ook gereël by Kerke, Tehuise en Skoolgeleenthede.  Ons sluit die jaar af met ‘n groot Jaareindkonsert waartydens al die musiekleerlinge deelneem.

Leerders word twee maal per jaar intern geassesseer in sowel Prakties as Teorie. Hierdie assessering word deur die betrokke onderwysers gedoen, wat ‘n vorderingsverslag vir elke leerling invul.
 

Meriete-erkenning

Leerders word jaarliks beloon met meriete-sertifikate en trofeë wat toegeken word per instrument en kan selfs kwalifiseer vir ‘n Musiekbalkie wat deur die Skool uitgereik word.
 

Prestasies

Stella Musica Musieksentrum spog met uitstekende prestasies in die UNISA, Trinity College en Royal Schools eksamens.  Daar is die afgelope 15 jaar jaarliks ‘n meriete sertifikaat aan Stella Musica Musieksentrum uitgereik deur UNISA vir uitstekende onderrig!  Baie van die leerders speel tans in Waterkloof Hoërskool se Orkes, sowel as Tukkies se Simfonie-orkes.
 

Aansoekvorm


 

Kontakbesonderhede

Straatadres:    

Stella Musica Musieksentrum
Albertonstraat 548
Elarduspark

Posadres:        

Posbus 918
Wingatepark
0153

Telefoon:          

082 739 0185

E-pos:              

stellamusicasentrum@gmail.com