Missie en Visie

DIE  VISIE  EN  MISSIE  VAN  LAERSKOOL  ELARDUSPARK

 

VISIE

Die skool waar leerders toegerus word.

 

MISSIE

Ons strewe na ‘n Lardie wat

 • trots is op sy/haar skool met al sy tradisies en gebruike;
 • gebalanseerd betrokke is en so goed as moontlik presteer;
 • ‘n netjiese, gelukkige, gedissiplineerde, gemotiveerde, hoflike en verantwoordelike leerder is;
 • met die volgende waardes toegerus word: integriteit, lojaliteit, respek, nederigheid, goedhartigheid;
 • indien hy/sy Elarduspark verlaat, volkome toegerus sal wees vir die lewe daar buite en die geweldige eise van die toekoms;


Ons strewe na ‘n personeellid wat

 • sy/haar talente en gawes aanwend in die beplanning en verwesenliking van ons doelwitte;
 • bereid is om die belange van leerders voor sy/haar eie belang te stel en bereid is om kollegiale lojaliteit te betoon;
 • tuis sal voel in ons span.

 

Ons strewe na ‘n ouer wat

 • alles vir sy/haar kind se opvoeding feil het en die skool se waardes hoog ag;
 • gebalanseerd betrokke is by die skool en positief belangstel en ondersteun;
 • ‘n lojale en stewige vennoot sal wees;
 • volle beheer en kontrole oor hulle kinders sal hê.

 

Ons strewe na ‘n skool                

 • waarin elkeen wat ons missie onderskryf, tuis sal voel;
 • waarop elkeen wat daaraan verbonde is, met reg trots kan wees;
 • waarop ‘n goeie lewenstandaard gestel sal word;
 • met sy eie besonderse karakter, etos en tradisies.