Lewensoriƫntering (Senior Fase Gr. 7)

In die Senior Fase staan die vak, Lewensvaardigheid, bekend as Lewensoriëntering.  Dit bestaan uit twee dele naamlik:  Lewensoriëntering en Liggaamlike Opvoeding.
In die Senior Fase vorm Kuns en Kultuur nie deel van die vak nie en is  Kuns en Kultuur ‘n vak op sy eie.
 

Assessering in Lewensoriëntering

Kwartaal 1

Kwartaa 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Taak 1: LO
Geskrewe opdrag
70
Lig Opv : 30

Taak 2: LO
Eksamen  
70
Lig Opv : 30

Taak 3: LO
PSW – Projek
70
Lig Opv : 30

Taak 4: LO
Eksamen
70
Lig Opv : 30


Skriftelike opdragte kan die volgende insluit:  ontwerp en maak, opdrag, gevallestudie of toets.
 

Assessering in Liggaamlike Opvoeding

Die fokus van die assessering van die LO word in twee breë kategorieë verdeel:

Deelname:  Leerders word blootgestel aan ‘n begrip van die waarde van gereelde deelname aan fisiese aktiwiteite.  Deelname behoort verdere ontwikkeling, genot en die bou van selfvertroue aan te moedig.

Uitvoering van bewegings:  Leerders word geassesseer op die vlak waarop hulle instaat is om te presteer.  Uitvoering van beweging behoort nie ‘n sin vir kompetisie aan te moedig nie.  ‘n Punt uit 20 vir deelname en ‘n punt uit 10 vir bewegingsuitvoering.