Leiers 2020

Laerskool Elarduspark Leiers

Laerskool Elarduspark beskik oor 'n fyn gebalanseerde, deurlopende en deursigtige Leier-identifiserings-program.

Om as leier verkies te word, moet nominasies en stemme deur Gr.6-leerders en Personeel bevestig word.

'n Leierinstelling vind plaas om die nuwe Leiers aan die res van die leerders bekend te stel en waar die ouers saam met hul kinders die geleentheid kan geniet en prestasie kan vier.

'n Leier van Laerskool Elarduspark verbind hom/haar tot die volgende:

·         Om die skool se erekode getrou na te kom

·         Om op alle terreine 'n ambassadeur vir die skool te wees

·         Om hom/haar diensbaar te stel aan Onderwysers en Leerlinge

·         Deur 'n voorbeeld te stel en ander te lei

·         Alle skoolreëls getrou na te kom en te handhaaf

·         Om as skakel te dien tussen Personeel en Leerlinge

·         Om in nederigheid as die Leiers van die Leerlinge in diens te staan van ons skool

·         Om in diens te staan van ons Hemelse Vader

·         Om by te dra tot 'n gelukkige skoolgemeenskap

Leierkamp

Die nuwe Leiers gaan dan op 'n kamp waar hul aan leierskap ontwikkeling- en spanwerkbeginsels blootgestel word. Hul word in situasies geplaas waar hul hulself leer ken in hul nuwe posisie.

Die kamp dien ook as 'n Hoofleier identifiserings geleentheid.

Hoofleiers

Om as Hoofleier verkies te word, is dit noodsaaklik dat die kandidate 'n verdere fyn siftingsproses ondergaan.  Die 10 Leierseuns en –dogters wat die meeste stemme gekry het, se name word op 'n stembrief geplaas. Die nuutverkose Leiers, Personeel en Leiervoogde stem vir die Hoofleiers.  Daar word drie Hoofleier-Seuns en drie –Dogters gekies.  Vir die vierde kwartaal word die Hoofseun en Hoofdogter vir die jaar verkies

Verantwoordelikhede van die Leiers en Hoofleiers

·         Opening tydens Saal en vierkant

·         Hulp met toesig tydens pouses

·         Hulp tydens funksies en Super 12 geleenthede wat aangebied word deur Laerskool Elarduspark

Dit is 'n eer om as leier van 'n puik skool soos Laerskool Elarduspark verkies te word.  Ons sien dit as 'n leerskool om die toekoms van more voor te berei vir uitdagings en mislukkings en sodoende toe te rus om as indiwidu te groei.

 

LEIERS 2018

SEUNS

DOGTERS

Hoofseun

Cillié de Villiers

Hoofdogter

Ezmari de Villiers

Hoofleier Sport

MJ de Kock

Hoofleier Sport

Charné Venter

Hoofleier Kultuur

Marcus du Toit

Hoofleier Kultuur

Mia du Toit

Dian Bester

Carlé Badenhorst

André Breytenbach

Arnoliez Bothma

Jamin Coertze

Zonica de Bruin

Estiaan Coetzee

Nalize Duvenhage

Cameron Davids

Laureanne Geertsema

Daniël de Beer

Kerise Gomes

Reuben de Munnik

Cari Jacobsz

Tristan Ferreira

Claudia Koen

Demar Fourie

Amoné Meiring

Jason Mac Donald

Hilke Mulder

Mikhal Odendaal

Inabel Niemann

Migael Prinsloo

Chrismarié Pohl

Casey van Wyngaard

Bella Pretorius

 

Louize Smit

 

Carla Smit

 

Carlé Steyn

 

Minay Vermaak