Lardies Nuus

BOODSKAP AAN ELKE LARDIE VIR 2020


Karakter word gebou deur keuses, geleenthede en 

die mense wat help om die stene van jou menswees te vorm.


Baie welkom aan elke Lardie, ouer en leerder wat in 2020 saam met ons begin bou.  Ons glo en vertrou dat ons hierdie jaar saam stene met ewigheidswaarde kan lê en dat elke Lardie deur hul keuses en met die aangryp van elke geleentheid tot hulle volle potensiaal sal groei. 


Met ons 2020 strydleuse: Streef na perfekte visie, weet ons dat geen mens perfekte visie het nie. Ons weet egter ook dat die pad na wêreldklas opvoeding met `n duidelike en gedeelde visie begin. `n Visie waarin ons deel en wat ons deur ons besluite en optrede `n werklikheid kan maak, maar net as elkeen van ons bereid is om sy of haar deel te doen. Geen mens kan in isolasie floreer nie en niks van waarde word sonder moeite tot stand gebring nie. In hierdie grootse roeping waar ons die toekoms vorm kan ons nie terugdeins vir uitdagings nie en met ons mekaar se hande vat.


Die jaar sal maand na maand nuwe eise stel en jou energie tap, maar met deursettingsvermoë kan jy, jou doelwitte soos trappe klim. Trappe wat jou, met tyd en `n bietjie moeite as iemand uitsonderlik sal laat uitstyg. 


Ons huiswerkboekie is ook `n klein stukkie gereedskap wat daagliks gebruik en gekontroleer moet word omdat dit `n belangrike kommunikasiemiddel is. Baie belangrike en relevante inligting word daarin opgeteken om u op hoogte van gebeure te hou. Die boekie kan ook gebruik word om met ons te kommunikeer. Voltooi die inligting op bl. 4 asseblief volledig sodat ons u kan kontak.  Die lynfunksie t.o.v kommunikasie op bl. 15 is ook baie belangrik.

Die skool se gedragskode en sanksies word in die huiswerkboekie op bl. 140 – 156 aangedui. Ons dissiplinestelsel word toegepas om ons leerders te beskerm en te skaaf omdat ons weet dat ons in hulle menswees en toekoms inbou. Mag elkeen van ons die jaar met woord en daad opbou en positief bydra om mense met edele karakters te vorm en mekaar se hande sterk te maak.


Sterkte vir 2020 mag dit ‘n jaar wees was uitdagings in suksesse verander en stuikelblokke podiums van sukses word!