Kunswedstryde

Doel

Ter ondersteuning van ons skool se visie "Die skool waar leerlinge toegerus word" word leerders die geleentheid gebied om talente, lewensvaardighede en selfvertroue te ontwikkel en uit te leef.
 

Koördineerder       

Me. C Hollander

 

 

 

Persone verantwoordelik vir inskrywings

Pretoria Eisteddfod en Pierneed Kunstefees: Me L Smit
Afrikaanse Kunstefees:  Me. C de Bruin
Centurion Kunstefees en Noorderkruin: Me T Thomas
 

Geleenthede vir deelname

Elke tweede jaar word gesien as die Kunswedstrydjaar waar deelname aangemoedig word.  Die jaar word afgesluit met 'n Goue-Aand waar toppresteerders optee.

Pretoria Eisteddfod

Inskrywings reeds in die eerste kwartaal, deelname in tweede kwartaal.

Afrikaanse Kunstefees

Inskrywings tweede kwartaal, deelname in derde kwartaal.

Centurion Kunstefees

Inskrywings in tweede kwartaal, deelname in derde kwartaal.

Beeldende Kunste

Me L. van Rooy
 

Afdelings

Drama:  Afrikaans en Engels – in die Grondslagfase is al die dames betrokke, in die Intermediêre fase en Seniorfase is die taalonderwysers betrokke.

Solosang:  Me. C de Bruin

Redenaars:  Me. Eliska du Plessis.

Beeldende Kuns:  Me. Lizette van Rooy
 

Keuse van items

Afrigters
 

Kostes

Die koste vir inskrywings vir elke kunswedstryd verskil.  Inligting word verskaf deur koördineerder.


Vervoer

Ouers is verantwoordelik om leerders te vervoer.
 

Proses van inskrywings

  • Indien die leerder geselekteer word, ontvang die ouer 'n brief vir deelname, met al die nodige inligting daarop.
  • Indien die ouer toestemming gee dat die leerder mag deelneem, word die afskeurstrokie en die geld teruggestuur na die betrokke onderwyser.
  • Inskrywingsvorms word deur die skool voltooi en aan betrokke kunswedstryd/ kunstefees besorg.
  • Later ontvang die ouer ‘n deelnemersstrokie met die nodige inligting bv. waar, datum, tye, ens.
  • Deelnemersstrokie word op die dag van deelname aan die beoordelaar oorhandig.
     

Kleredrag

Netjiese formele skooldrag of soos met die afrigter gereël.
 

Meriete-erkenning

Laerskool Elarduspark het ‘n Meriete-stelsel vir Kultuur waarvolgens elke deelnemer punte ontvang vir deelname en prestasie.Vir 20 punte ontvang leerders 'n sertifikaat van Verdienste vir Kultuur en vir 'n minimum van 40 punte ontvang hulle Kleure vir Kultuur.  Vlamme en Trofeë word verder op Meriete toegeken.
 

Prestasies

Laerskool Elarduspark woeker op die Kultuurakker, neem met passie deel aan Kunswedstryde en presteer skitterend!