Kleuterskole in Ons Omgewing

KLEINMENSIES KLEUTERSKOOL EN NASKOOL SENTRUM

Kleinmensies is ‘n Christelike Kleuterskool geleë te Elarduspark en bestaan reeds 14 jaar. Ons is geregistreer by die Onderwys Departement en is ‘n voedingsbron vir die omliggende laerskole. Ons volg ook ‘n goedgekeurde leerplan.

Daar heers ‘n huislike en persoonlike atmosfeer onder die personeel, kleuters en ouers. Dit is vir ons belangrik om elke kleuter tot sy/haar volle potensiaal te laat ontwikkel op liggaamlike en emosionele vlak. Gekwalifiseerde personeel bied die klasse op ‘n interessante en informele wyse aan.

Eienaarbetrokkenheid is ‘n sleutelwaarde by Kleinmensies en die Skoolhoof is intiem betrokke by die dag-tot-dag bestuur van Kleinmensies Kleuterskool asook by die ouers en kinders.

Adres: Alouettestraat 600
Elarduspark
Pretoria

Telefoon: (012) 345 2879
Faks: 086 675 3814
Epos: info@kleinmensies.co.za
Webwerf: www.kleinmensies.co.za
Hoof: Rensche Nagel

 

KLEUTERGENOT KLEUTERSKOOL

Ons visie is om gelukkige, gebalanseerde kleuters te help om 'n leerbare gees te hê en optimaal te ontwikkel.

Ons streef daarna om die leerders by Kleutergenot te help om hul volle potensiaal te bereik. Ons doen dit deur na die volle kind en sy/haar behoeftes te kyk en al die ontwikkelingsareas aan te spreek.

Adres: Hoek van Jochem straat en Petrus straat, Rietvalleirand.

Telefoon: (012) 345 2990 / (012) 345 6063
Epos: kontak@kleutergenot.com
Webwerf: www.kleutergenot.com
 

 

LIGSTRAALTJIES KLEUTER EN NASKOOL

Ons by Ligstraaltjies sal ten alle tye u kleuter veilig laat voel en help om hom/haar te ontplooi op alle vlakke van ontwikkeling tot ‘n gelukkige en skoolgereed kleuter.  

Ligstraaltjies Kleuterskool is ‘n Christelike gebaseerde kleuter en naskool en is al meer as 20 jaar in Pretoria. Ons is reg oorkant Laerskool Elarduspark geleë.

Ligstraaltjies Kleuterskool bied ‘n baie veilige omgewing vir jou kinders. Ons strewe daarna om elke kind tot sy/haar optimum te help ontwikkel.

Adres: 545 AlbertonStraat, Elardus Park, Pretoria. Oorkant Laerskool Elarduspark.

Telefoon: (012) 345 2690
Selfoon: 083 229 9077
Epos: anantamoolman@gmail.com
Webwerf: http://www.ligstraaltjies.co.za

 

MANNEWALES KLEUTERSKOOL

Mannewales is geleë in Pierre van Ryneveld, op die hoek van Broeksma en Vorsterlaan.

Klassies is klein met 2 personeel per klas. Ons open soggens om 06:30 en sluit weer om 17:15 in die middae, met `n na-uurdiens wat `n ekstra fooi behels. Twee etes per dag word aangebied.

Mannewales is ten volle toegerus om na kleuters om te sien, van die ouderdom 3 maande tot Graad 0. Daar is tans 6 klasse in Mannewales, met 9 onderwysers en 6 assistente. Elke klaskamer beskik oor sy eie toilet geriewe.

Elke klaskamer, en buite op die speelgrond, is toegerus met CCTV kameras.

Elke baba, peuter en kleuter kry ‘n Mannewales tassie met sy/haar naam daarop geborduur. Mannewales is ‘n tweetalige kleuterskool. Daar word verskeie buitemuurse-aktiwiteite aangebied en twee uitstappies per jaar word gereël. Babas, peuters en kleuters ontvang vier vorderingsverslae per jaar. 

Hoogtepunte by Mannewales is ons Atletiekdag en Konsert, wat altyd afgesluit word met ‘n Kersfees Vader wat geskenkies uitdeel, wat die ouers koop.

Adres: 24 Vorsterlaan, Pierre van Ryneveld, Centurion.

ANNEMARIE VIVIERS
Telefoon: (012) 662 1518 / 082 828 1420
Epos: viv.mannewales@gmail.co
Webwerf: http://mannewales.yolasite.com/
.

 

MORELETA DUIFIES

Moreleta Duifies is ‘n crèche cum kleuterskool wat alreeds 16 jaar bestaan en word bestuur en besit deur Moreletapark Gemeente.​

Gegewe die uitdagings van ons tyd het Duifies die visie om primêr ‘n bydrae te lewer om geestelike ontwikkeling en ‘n leerbare gees in elke kleuter te vestig en dra beduidend daartoe by om ‘n gelukkige, gebalanseerde, optimale presteerder op alle lewensterreine op te lewer.

Adres: Moreleta Duifies Crèche cum Kleuterskool
1353 De Villabois Maeuriel rylaan
Moreletapark

Telefoon: (012) 997 8070 / (012) 997 8200
Sel: 072 524 9830
Faks: 086 676 8616
Epos: duifies@moreleta.co.za
Webwerf: www.duifies.co.za 

PRINSIES EN PRINSESSIES

Prinsies & Prinsessies Privaat Skool is ‘n Privaat Kleuterskool in Pretoria en bied ondersteuning in die ontwikkeling van babas tot Graad R kinders.

Prinsies & Prinsessies Privaat Skool streef daarna om jou te help met die versorging en leiding van jou kinders deur die vroeë stadium van hulle lewensreis.

Met liefde, sorg en passie vir kinders bied ons ‘n veilige omgewing waar u kind met selfvertroue kan ontwikkel en tot hul volle potensiaal deur deelname aan speletjies, sport aktiwiteite en spesiale stimulerende opvoedkundige programme.

Prinsies & Prinsessies is geregistreer as ‘n skool by die Departement van Onderwys, Gesondheid en Tshwane-munisipaliteit met opgeleide onderwysers en personeel.

Met meer as 25 jaar ervaring in die ontwikkeling en versorging van babas en kinders, bied Prinsies & Prinsessies ’n veilige omgewing vir kinders om te leer en te speel.

Ons is passievol oor kinders van alle ouderdomme en moedig ouers se betrokkenheid en samewerking aan, wat die band tussen personeel en kinders sal versterk.

Adres: 472 Konkiep Straat, Erasmuskloof, Pretoria.

Telefoon: (012) 347 8923
Epos: ppkleuterskool@gmail.com
Webwerf: http://www.prinsiesenprinsessies.co.za

 

MONUMENTPARK KLEUTERSKOOL

Monumentpark Kleuterskool is Afrikaans Christelik georiënteerd waar kleuters leer om aan te pas by die moderne-omgewing. Vanaf vyfjarige ouderdom is die aanbieding van die leerstof tweetalig. Behalwe die voorgestelde leerplanne word ook prakties-georiënteerde werk gedoen waar elke kleuter die geleentheid kry om fisies met opvoedkundige apparaat te werk om die begrippe vas te lê. Omdat die kleuters dus deur hulle sintuie leer om leerstof in te neem en weer te gee, kry hulle die volle geleentheid om individueel volgens hulle eie vermoë en tempo te vorder sonder om met ‘n maatjie vergelyk te word.

Adres: Steenbok straat 48, Monumentpark (Hoek van Steenbok en Squirrellaan), Pretoria.

Telefoon: (012) 460 4176
Webwerf: www.monumentparkkleuterskool.co.za

 

PALJAS KLEUTERSKOOL

Paljas Kleuterskool voorsien ‘n liefdevolle tuiste vir Elarduspark se kleuters. Die Paljas onderwysers sien met liefde om na kinders in ‘n huislike omgewing met ‘n lieflike groot, boomryke en goed toegeruste speelarea.

Paljas Kleuterskool is ‘n privaat Christelike Afrikaans Kleuterskool. Ons het vyf klassies wat strek vanaf die Babas tot graad RR.

Ons verwelkom babas vanaf 3 maande, peuters en kleuters. Skooltye is halfdag 06:35 tot 13:00 en voldag tot 17:30.

Paljas Kleuterskool is oop gedurende skoolvakansies maar sluit met Desember vakansie.

Adres: Allouete straat, Elarduspark, Gauteng.

Tel: (012) 345 5522
 

 

PIXIELAND AKADEMIE

Pixieland is a registered nursery school in Rietvalleirand, Pretoria which offers full day and half day care for toddlers from 3 months to six years old.

Your child is as important to us as to you.  We aim to devote plenty of time to him/her with loving care.

We believe that children have to be stimulated intellectually, emotionally, socially and physically during all stages of their development, in order to become healthy and balanced human beings.

Communications between the school and you as parents are of the utmost importance to us. We are at your service at all times and we will do everything in our power to ensure your child's happiness and well being.

Adres: Petrusstraat 731 Rietvalleirand.

Tel: 083 297 4500