Junior Koor

Doel

  • Om die naam van Laerskool Elarduspark uit te dra na ander gemeenskappe.
  • Om eienskappe van goeie dissipline, gebalanseerdheid en toewyding by ons leerders te kweek.
  • Om ‘n liefde vir koorsang en musiek by ons jong leerders te kweek.
  • Ons poog om ons skool se waardes uit te leef sodat Laerskool Elarduspark trots op elke koorlid sal wees.
  • Ander te bedien met ons talente.
  • Om ‘n koor op die been te bring waarop ons skool opreg trots kan wees en wil graag saam met al die ander leerders streef na ons missie: “Een Span ... Een Droom"
  • Die koor streef na ‘n helder, suiwer, ligte, ongeforseerde kinderkoorklank en dien as voedingskoor vir die Seniorkoor.

 

 

Organiseerders

Koorleier:                    Me. Hanneline de Bruin (e-pos: hdebruin@lardies.co.za)
Begeleidster:              Me. Elize Eloff
Koördineerders:         Me. Chrisna de Bruin en Me. Marietjie Venter
Ouerkomitee:             Me. Helga Steyn
 

Oudisies

Daar word beoog om aan die einde van elke jaar na die Gr. 1 en Gr. 2 leerders en die begin van 'n jaar na elke nuwe Gr. 1 leerder se stemmetjies geluister.  Leerders met suiwer stemme en ‘n goeie musikale oor word dan gekies.
Daar vind 3 rondtes plaas:
Rondte 1:  Daar word in ‘n groep na hulle geluister.  
Rondte 2, 3:  Daar word individueel na leerders geluister.
Daar word heelwat gedurende die jaar aan stembou en gehoorontwikkeling gewerk.

Oefendae en tye

Maandae en Woensdae vanaf 13:30 – 14:30.
Daar word op hierdie onderskeie dae voorkeur gegee aan kultuur en sal daar nie botsings wees met sportaktiwiteite nie.
Gedurende Februarie is daar ‘n verpligte koorkamp in die skoolsaal, waar ons die Vrydagmiddag en Saterdag ons repertorium van liedjies aanleer.  Ekstra oefentyd word ook ingeruim voor die Super 12 Kompetisie.  Ons probeer om ook bietjie pret in te bring tydens hierdie oefeninge waar die koorlede ook die kans kry om in hulle nagklere te kom oefen.

Deelname

Super 12- Koorkompetisie
Verskeie koorfeeste
Optredes saam met bekende kunstenaars
Enige skool kultuur-aktiwiteite
Kerkoptredes
Funksies

Kleredrag

Koordrag word deur die skool verskaf.

Formele drag:
Dogters:  Koningsblou rok, dik swart “tights” en swart skoolskoene.  Geel haarlinte en blou haarknippies word ook verskaf.  Dogters met lang hare se hare word in ‘n Franse vlegsel gevleg. Slegs blou haarknippies word toegelaat.
Seuns:  Koningsblou baadjie, swart broek en swart skoolskoene.  Die seuns se hare moet ook netjies wees met optredes.

Meriete-erkenning

Meriete toekennings word gemaak op grond van deelname, prestasie tydens Super 12 asook aantal jare bywoning.  Wanneer ‘n Cum Laude toekenning tydens Super 12- kompetisie verwerf is, ontvang koorlede ‘n goue sertifikaat (diploma).  Koorlede wat reeds die toekenning ontvang het sal net 'n Hertoekenning vir Koor ontvang.  Nuwe koorlede sal wel dan 'n balkie ontvang wat op hulle baadjie gedra kan word.

Prestasies

Die Junior Koor het al verskeie kere Cum Laude (90% en hoër) by die Super 12-koorkompetisie ontvang en was ook afdelingswenners tydens verskeie kunswedstryde.
Daar is al saam met verskeie kunstenaars opgetree soos: Manuel Escorcio, Rina Hugo, Nadine, Bobby van Jaarsveld, Jakkie Louw, Willem Botha, Arno Jordaan, Matthys Roets, Andriette Norman, Dewald Wassserfall, Pieter Koen en Jak de Priester ens.
In 2011 was ons Junior Koor die enigste koor wat deel was van ‘n Gospel produksie “Gospel in Afrikaans”  in die Springsteater saam met die Gospelsangers: Willie Joubert, Natasha Joubert, Nedine Blom, Andries Hendrik Potgieter, Ronell Erasmus en Benice Borman en was ons ook deel van die program “Kruiskyk” wat op TV uitgesaai is.  In 2014 is die koor gekies om op te tree tydens die AGS Kerk se Seremoniële opening in Boksburg wat deur pastore van regoor Afrika bygewoon is.  Die optrede was dan ook uitgesaai op die program "Kruiskyk" op televisie.

Lardies aan die woord in 2016

Joanette Dry Gr. 3
"Die koor is vir my baie lekker, want ek sing lekker. Ons leer baie lekker liedjies. Ons sing elke jaar saam met 'n kunstenaar.

Je-Miné de la Rey Gr. 3
"Om in Elarduspark se Junior koor te sing is baie pret! Behalwe dat ons goed doen en trofees wen, gee Juffrou Hanneline altyd vir ons drukkies en koekies. Koor is die beste!"

Lientjie Steyn Gr. 1
"Ek geniet koor want ons het oulike juffrouens, en ek geniet die maatjies in die koor en al die lekker liedjies wat ons sing."