Intersenfase Graad 5

Me Jireh Naudé
Graadhoof
      
Klas: S2 B
jnaude@lardies.co.za

Mnr Francois van Wyk
Gr 5R

Klas: Rek 2
vanwyk.franna@gmail.com

Me Melanie du Preez
Gr 5A
Klas: S 1

melaniedp@lardies.co.za

Mnr Roedie Smit
Gr 5L

Klas: T14
rsmit@lardie.co.za

Me Andrea Briers
Gr 5E
Klas: S2 A

abriers@lardies.co.za

Me Sonja Lochner
Gr 5D

Klas: L2
slochner@lardies.co.za

Me Lizelle Grove
Gr 5U

Klas: T4
lgrove@lardies.co.za

Me Erika Moller
Klas: S4
emoller@lardies.co.za

Mnr Eduan Meyer
Assistent
emeyer@lardies.co.za