Grondslagfase Graad 2

Me Rachel Joubert
Adjunkhoof Grondslagfase

Graadvoog: Gr 2
G 2L           Klas: G4
rjoubert@lardies.co.za

Me Lu-Marie Makkink
Gr 2P    
Klas: K 13

lmakkink@lardies.co.za

Me Minette Erasmus
Graadhoof: Administratief

Gr 2A          Klas: K 8
merasmus@lardies.co.za

Me Adelia Ras
Gr 2R

Klas: G 16
aras@lardies.co.za

Me Hanneline de Bruin
Graadhoof: Kurrikulêr

Gr 2D          Klas: G 9
hdebruin@lardies.co.za

Me Tania du Toit
Gr 2U

Klas: K 10
tdutoit@lardies.co.za

Me Janika Labuschagne
Gr 2E

Klas: K 9
jlabuschagne@lardies.co.za

Me Yolande Smit
Gr 2S

Klas: K 11
adauth@lardies.co.za

Me Isabel Ellis
Gr 2K

Klas: K 18
iellis@lardies.co.za

Me Hilda van Niekerk
Gr 2L

Klas: K 9
hvanniekerk@lardies.co.za

Me Stephne Swanepoel
Gr 2 Assisstent

Me Bianca Roets
Grondslagfase Sepedi 

Onderwyseresssisstent

Me Tibbie Odendaal
Grondslagfase KDA