Graad 3

Graad 3 is ons laaste jaar van vaslegging in die Grondslagfase, voor die intermediȇre fase in aanvang neem.  Ons ervare onderwyseresse het ‘n passie vir die onderwys en stel die leerders se belange eerste.  Om te verseker dat elke leerder sy volle potensiaal bereik, word daar gekyk na die swakker leerder, gemiddelde leerder en sterk leerder.

Ekstra Wiskunde en Leesklasse word in die middae aangebied.  Elke onderwyseres is ook verantwoordelik vir KO (Korrektiewe Onderrig) waar uitvalle en omkerings aandag geniet.  Ekstra werkkaarte word bekikbaar gestel vir die leerder wat kans sien vir ‘n groter uitdaging.

Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) het Graad 3 die volgende vier vakke:

1.       Afrikaan Huistaal

a.       Luister en praat

b.      Lees en klanke

c.       Skryf en handskrif

2.       Eerste Addisionele Taal (Engels)

a.       Listening and speaking

b.      Reading and phonics

c.       Writing and handwriting

3.       Wiskunde

a.       Getalle, bewerkings en verwantskappe

b.      Patrone, funksies en algebra

c.       Ruimte en vorm (Geometrie)

d.      Meting

e.      Datahantering

4.       Lewensvaardigheid wat bestaan uit:

a.       Aanvangskennis

b.      Skeppende Kuns

c.       Liggaamsopvoeding

d.      Persoonlike en Sosiale Welstand

Leerders kry die geleentheid om die Rekenaarsentrum te besoek, waar hulle rekenaarvaardighede leer.  Hulle kry die geleentheid om een mal per week die Mediasentrum te besoek.  ‘n Buite skaakafrigter kom een mal per week in om die leerders skaakvaardig te maak.

Assessering:

Die beleid vereis die volgende aantalformele assesseringsaktiwiteite:

Vak

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Totaal

Huistaal

1

3

3

2

9

Engels

1

2

2

1

6

Wiskunde

2

3

3

2

10

Lewensvaardigheid

1

1

1

1

4

 

Kodes vir rekordering en verslaghouding:

Prestasiekodes

Beskrywing van vaardigheid

7

Uitnemende prestasie

6

Meriete prestasie

5

Substansiële prestasie

4

Bevredigende prestasie

3

Gemiddelde prestasie

2

Elementȇre prestasie

1

Nie bereik nie

 

Progressievereistes:

Om Graad 3 te slaag, moet die leerder aan die volgende vereistes voldoen:

·         Voldoende prestasie (vlak 4) vir een amptelike taal op huistaalvlak (Afrikaans); en

·         Matige prestasie (vlak 3) vir die tweede amptelike taal op Eerste Addisionele Taal vlak (Engels); en

·         Matige prestasie (vlak 3) vir wiskunde.

 

Meer oor die kurrikulum:

Omdat dit die leerders se finale jaar in die Gronslagfase is, wil ons dit vir hulle aangenaam maak.

Ons temas vir die jaar is:

·         Oor my

·         Gevoelens

·         Gesondheidsvoorligting

·         Hou my liggaam veilig

·         Regte en verantwoordelikhede

·         Gesonde eetgewoontes

·         Insekte

·         Lewensiklusse

·         Herwinning

·         Openbare veiligheid

·         Besoedeling

·         Leefwyse uit die verlede

·         Ruimte

·         Produkte en Prosesse

·         Diere en Kreature

Deur die jaar het ons uit- en instappies.  Ons hou ook tradisionele piekniek.  Dan eet ons verskillende tradisionele kosse en hou boeresport.  Verskeie eksperimente word gedoen deur die jaar.