Ekonomiese en Bestuurswetenskap

Kurrikulum

Die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe is daarop gerig om leerders toe te rus met kennis, vaardighede, waardes en ingesteldhede wat hulle in staat stel om binne ‘n ekonomiese, komplekse samelewing aan te pas, deel te neem en te oorleef. Die leerarea is daarop gerig om produktiwiteit, sosiale geregtigheid en omgewings-volhoudbaarheid te bevorder.

Benaderingswyse

Ekonomiese en Bestuurswetenskap word aan die hand van spesifieke leeruitkomste onderrig en deurlopend geassesseer.  Aandag word veral gegee aan die vaslegging van entrepreneurskap, bestuursvaardighede en finansiële aspekte.

Daar word ook elke kwartaal 'n formele assesseringsprogram gevolg.

Vak-aktiwiteite

Elke Gr. 7 leerder kry die geleentheid om aan Markdag deel te neem.  Hier moet die leerders ‘n sakeplan uitwerk.  Hulle moet ook ‘n advertensie maak om hulle produk te adverteer.

Tydens Markdag sit hulle ‘n stalletjie op waar die res van die skool hulle produkte kan kom koop.

Ander inligting

Ekonomiese en Bestuurswetenskap is ‘n vak waar leerders blootgestel word aan ‘n voorloper vir Rekeningkunde, Bedryfsekonomie ens. Hier leer ons op ‘n pret manier van ons Ekonomie.