Conquesta

Hierdie is ‘n olimpiade wat jaarliks aangebied word. Leerders vanaf gr 4 – 7 kry die geleentheid om hulself verder te verryk op akademiese gebied.Vraestelle is ontwerp om leerders aan te moedig en te ondersteun sodat hulle, hul deelname kan geniet. 

Die beskikbare vakke word in formaat van meervoudige keusevrae aangebied.  Leerders kan aan enige aantal van die Olimpiades deelneem.  Inskrywings vind gewoonlik plaas teen die einde van April en vraestelle word gewoonlik gedurende Augustus geskryf.

Vakke betrokke is:

Wiskunde 2

Afrikaans - Huistaal

Engels - Additional Language

Sosiale Wetenskap

NW en Tegnologie

Skeppende Kuns

PSW en LO

Vraestelle van voorafgaande jare kan bestel word vanaf die webtuiste: https://www.conquestapastpapers.com/

 

Ander kontakbesonderhede:

Telefoon: (031) 764 1972

Faks: (031) 764 - 0074 / (086) 637 7808

E-pos: africa@conquestapastpapers.com

Skakelpersoon by die skool: Me H van Schalkwyk

Ons is trots daarop om ons leerlinge aan Conquesta te laat deelneem, aangesien hulle besonderse prestasies behaal.  Ons skool word ook jaarliks gereken onder een van die top 20 deelnemende skole.