Administratiewe Personeel

Me Yulanda Sadie
Bemarking

ysadie@lardies.co.za

Me Erika Berkenbosch
PA

info@lardies.co.za

Me Christa van Niekerk
Finansies

krediteure@lardies.co.za

Me Nelia Cronje
Kantoor en Maatskaplik

ncronje@lardies.co.za

Me Susan Oosthuizen
Finansies

finansies@lardies.co.za

Me Elsa van Zijl
Ontvangs

kantoor@lardies.co.za

Me Michelle Knoetze
Finansies

mknoetze@lardies.co.za

Mnr Nico Oosthuizen
Terreinbestuurder

Mnr Gerhard Meyer
Rekenaartegnikus
gmeyer@lardies.co.za

Me Suzette Human
Bemarking

shuman@lardies.co.za

   

Van Links: Thabi, Louwria Viljoen, Paulina