Skeppende Kunste

Die vak Skeppend kunste bestaan uit 4 kunsvorme naamlik Drama, Dans, Musiek en Visuele Kuns.  In Graad 7 word slegs twee kunsvorme aangebied en by Laerskool Elarduspark bied ons Musiek en Visuele Kuns aan.

Skeppende Kuns ontwikkel kreatiewe, verbeeldingsryke individuele wat 'n waardering vir kunste het.

Musiekgeletterheid en Visuele geletterheid word teoreties en prakties onderrig en geassesseer.

 

Personeel betrokke:

Me Carina Hollander

 

Benadering:

Daar word gepoog om sover moontlik praktiese bloootstelling vir leerders te bied, deur die skep van kunswerke byvoorbeeld etswerk, skilderkuns, modelwerk, sketse ens.

By musiek word leerders onderrig om musiek te verstaan, self te skep en instrumente te bespreek bv. blokfluit.  Baie klem word op praktiese uitvoering in beide kunsvorme geplaas.

 

Vak Aktiwiteite:

Daar word gepoog om ten minste twee praktiese opdragte per kwartaal af te handel.  Eksamen word gedurende die 2de en 4de kwartale afgelê.