Natuurwetenskap & Tegnologie

Wetenskap is ‘n sistematiese manier van soek vir verduidelikings en aaneenskakeling van idees wat ons het.  In Wetenskap word sekere metodes van navraag gedoen en ondersoek ingestel.  Met die formulering van ‘n hipotese word die ontwerp en uitvoer van eksperimente, ondersoeke wat onderneem word en metodes wat gebruik word,  noukeurig ondersoek en gedebateer voordat dit as geldig aanvaar word.  Tegnologie word regdeur die geskiedenis aangetref.  Mense het ‘n  kombinasie van kennis, vaardighede en beskikbare hulpbronne gebruik om oplossings te ontwikkel wat aan hul daaglikse behoeftes en begeertes voldoen.
 

Kurrikulum

Dit is gerig om leerders geleenthede te bied vir die saamstel van idees wat hulle het oor die natuur sodat hulle sin daarvan maak.  Daar is DRIE spesifieke doelwitte:
 

  1. Leerders moet in staat wees om ondersoeke te voltooi, probleme te analiseer en praktiese prosesse en vaardighede te gebruik in die ontwerp en evaluering van oplossings. Daar is gesindhede en waardes wat die grondslag vorm van hierdie vermoë, soos om respek te hê vir lewende dinge.
  2. Leerders moet begrip hê van wetenskaplike-, tegnologiese- en omgewingskennis om hulle in staat te stel om die kennis  in ‘n nuwe konteks  toe te pas. Ons bou dus deur onderrig ‘n raamwerk van kennis deur verbindings tussen idees en begrippe in gefokusde gedagtes te maak – dis anders as om net feite te ken.
  3. Leerders moet die praktiese gebruike van die Natuurwetenskappe en Tegnologie in die samelewing en die omgewing verstaan en sodoende waardes ontwikkel wat hulle besorgde en kreatiewe burgers maak.

Benaderingswyse

Ons skep ‘n wetenskaplike atmosfeer in ons klasse en die keuse van die inhoud gee ons geleentheid om ‘n wye verskeidenheid van onderrigmetodes te leer en te gebruik.  Ons gebruik wetenskap en tegnologie aktiwiteite wat genot, nuuskierigheid en kreatiwiteit aanwakker en ‘n bydrae lewer tot sosiale en gemeenskaps-ontwikkeling. Verskeie ontwerpvaardighede word gebruik byvoorbeeld, toegang tot en herroep van inligting; waarneming, vergelyking, meet, sortering en klassifisering; voorspellings;  beplanning en uitvoer van ondersoeke; aantekening en interpretasie van inligting; ontwerp en bou van modelle en die evaluering en verbetering van produkte.
 

Vak-aktiwiteite

Interne Wetenskap Ekspo
Noord-Gauteng Wetenskap Ekspo
Relevante uitstappies
Olimpiades