Mini-Skaak

MiniSkaak opvoedkundige leer-deur-spel program wat fokus op 5-9 jariges, wat sedert 2012 deur ervare MiniSkaak onderwysers by Laerskool Elarduspark  met groot sukses aangebied is.

Die skaakbord en skaakstukke word as opvoedkundige voertuig gebruik om ontwikkelings  konsepte vas te lê en te bemeester.

Miniskaak voeg waarde toe in ontwikkelings area s soos wiskunde vaardigheded, lewensvaardighede en  emosionele bemagtiging.

Reeds in 2015 is Mini-skaak gespesialiseer by Laerskool Elarduspark en vorm dit deel van die Grondslagfase-kurrikulum (Gr R - Gr 3).  Opgeleide Mini-Skaak onderwysers met 'n passie vir skaak, bied tans die klasse aan en dit is 'n wenresep.  Uit die situasie is 'n liefde vir skaak gekweek, wat meegebring het dat die leerdergetalle wat by die sportsoort skaak betrokke geraak het, met rassesskrede vermeerder het.  In 2014 was die skaakspelersgetal ongeveer 90, hudiglik is dit 140.

Skaak het daadwerklik sy plek geskuif by Laerskool Elarduspark.  So het dit ook 'n sigbare sport geword.  Vier beweegbare skaakborde asook 'n groot skaakstel het hul plek gekry op die aantreeblad.  Dit is voor skool en gedurende pouses die bymekaarkomplek vir ieder en elk waar selfgeorganiseerde sosiale skaak gespeel word.  Die voordeel wat Mini-Skaak inhou vir elke leerder is bv. selfstandigheid, besluitneming, redeneringsvermoë asook tegniese en lewensvaardighede.

Dit verserk dat elke lardie vir die toekoms toegerus is om verantwoordelike besluite te kan neem.  Mini-skaak spreek ook die volgende vaardighede aan bv. effektiewe kommunikasie, kompetisie in die arbeidsmark, kritiese denke, kreatiwiteit- en innoverende denke.

Ander voordele van die Miniskaak program

·         Probleem oplossing

·         Stereo gnostic  sintuie  (vat en tas)

·         Metakognisie – denkvaardighede

·         Ruimtelike orientasie

·         Kreatiewe denke - storie vertelling

·         Fynmotoriese vaardighede – teken, knip en plak

·         Visuele geheue

·         Verbeter konsentrasie

 

MiniSkaak aanbieders:

Engela du Toit is die afgelope 5jaar betrokke by die MiniSkaak program en kan getuig van die pret en plesier op die skaakbord en bied die program aan vir Gr R, 1 en 2 leerders.

Wim Slabber, ‘n  gerespekteerde skaak afrigter,  is betrokke is by skaak afrigting as sport by Laerskool Elarduspark asook verantwoordelik vir die Gr 3 MiniSkaak leerders.

 

Skaak afrigters sport

Wim Slabbert

Wiaan Pretorius

Suné du Toit (Vroue internasionale Meester)