Doel en Strewe

Laerskool Elarduspark streef na die verwesenliking van die volgende doelstellings:

1. Die handhawing, beskerming en bevordering van:

Christelike onderwys en om toe te sien dat die Woord van God as rigsnoer dien om die Christelike waardes by ons kinders in te skerp;

Christelike waardes met die erkenning en beskerming van vryheid van geloof, spraak en assosiasie;

Afrikaans as die amptelike voertaal en onderrigmedium;

Hoë onderrig- en akademiese standaarde;

Buitekurrikulêre aktiwiteite.

2. Die uitbouing en beskerming van:

Die karakter en etos van die skool; Die Skoollied, die Skoolwapen en die Leuse van die Skool.

3. Die opvoeding van leerlinge tot verantwoordelike burgerskap.

4. Personeelontwikkeling.

5. Die identifisering en ontwikkeling van leerlingleiers.

6. Die uitbreiding van ouervennootskap.

7. Strydleuse.