Asseseringsplan (Gr. 1 - 7)

Hierdie is slegs 'n riglyn en kan verander soos wat die skoolprogram verander.