Afrikaans

Afrikaans Huistaal - Intermediêre Fase

Kurrikulum

In die Intermediêre fase word die vier hoofkomponente van Afrikaans behandel. Dit is belangrik vir elke leerder om te kan lees en daarom is die fokus van Lees en Kyk juis om leerders toe te rus met die nodige vaardigheid om met begrip te kan lees. Verder kry leerders die geleentheid om saam te kan luister en kennis weer te gee tydens Luister en Praat.  Afrikaans is die taal waarin leerders uiting kan gee aan hulle emosies en belewenisse op 'n kreatiewe wyse. Skryf en Aanbied gee aan die leerders die geleentheid om juis dit te kan doen.  Die korrekte gebruik van taal word in die komponent Taalstrukture en Konvensies behandel.

Die personeel wat verantwoordelik is vir Afrikaans by Laerskool Elarduspark is:

Intermediêre Fase:

Me. Theresa Miller (Graad 4)
Me. Maritza Horn (Graad 4 en 5)
Me. Melanie du Preez (Graad 5)
Me. Lettie Saayman (Graad 6)
Me. Lizette van Rooy (Graad 6)

Saam strewe ons daarna om die leerders van vandag toe te rus as die toekoms van môre.

 


 

Benaderingswyse

Afrikaans word in beide die Intermediêre sowel as die Senior Fase aan die hand     van spesifieke uitkomstes onderrig en deurlopend geassesseer ten opsigte van die komponente daarvan. Aandag word veral gegee aan die vaslegging en die uitbreiding van taal en geletterdheid. Dit word deur prestasie-omskrywings gerekordeer.
 

Vak-aktiwiteite

Tydens praat-aktiwiteite word leerders die geleentheid gegun om uit te dun vir deelname aan Interne Redenaarskompetisies by die skool.  Hierdie kompetisies vind plaas in alle grade en leerders kry die kans om hul sê te sê in Afrikaans. Leerders wat goed presteer tydens hierdie kompetisies kry die geleentheid om aan redenaars-siftingsrondtes deel te neem as moontlike kandidate vir die Super 12- en ATKV-redenaarskompetisies.  Hulle kan ook aan jaarlikse olimpiades deelneem.
 

Ander inligting

Vanaf Augustus 2013 word 'n nuwe leesprogram by die skool geïnkorporeer om leerders met uitvalle te help.  Lees vorm die hoeksteen van leer op alle gebiede en daarom moet leerders lief wees daarvoor.