Afrikaans Ekstra Klasse

Daar word weekliks vir elke graad addisionele Afrikaanse klasse aangebied. Die doel van die klasse is om ekstra hulpverlening te bied aan leerders wat nog sekere aspekte wat tot dusver behandel is, nog nie bemeester het nie. Die klasse word deur die betrokke vakonderwysers aangebied en dien ook as baie goeie hersiening voor die eksamens. Daar is geen koste verbonde aan die klasse nie en leerders vind werklik baat by dit.

Tye en lokale:

GRAAD

DAG

TYD

PERSONEEL

4 en 5

Dinsdae

14:00 – 15:00

Me M Horn/ Me M du Preez

6

Woensdae

14:00 – 15:00

Me L Saayman

7

Donderdae

14:00 – 14:45

Me E du Plessis